اجرای طرح ترافیکی تقاطع خیابان شهید بهشتی-فجر

در پی کار کارشناسی در شورای ترافیک شهرستان جهت تردد روان و بدون حادثه تقاطع خیابان فجر-شهید بهشتی، شهرداری اقدام به اصلاح مسیر مذکوربا رعایت مسائل فنی و ترافیکی و نصب الائم و چراغهای اخباری و هشدار دهنده ترافیک مسیر، را ه کار ارایه شده را عملی نمود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 98