جلسه ای دیگر جهت تملگ ادامه خیابان 35 متری ساحلی

 

جلسه ای دیگر جهت تملگ ادامه خیابان 35 متری ساحلی (مسیر کشتارگاه تا زمین های راه­آهن با شهردار جدید)

مورخ 97/3/2 جلسه­ای دیگر با حضور شهردار جدید آقای میرزایی و نایب رییس شورا و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و مالکین زمینهای مزروعی مسیر ادامه جاده ساحلی نواحی کشتارگاه قدیم، در شهرداری میانه برگزار گردید، که بعد از بررسی روند پرونده تملک از سالهای اخیر و تمرکز در مسیر جدید برای ادامه بازگشایی مسیر از محل کشتارگاه قدیم تا زمین های راه­آهن با صاحبان و مالکان مسیر، بعد از بحث و بررسی در فضای صمیمی نقاط مثبت و امیدوار کننده­ای ردوبدل شد، پیشنهادهایی از سوی شهرداری و اعضای شورای شهر در خصوص مصالحه و مقدار آن بیان شد و دیدگاه­ها و راه کارهای مناسب پیش بینی شده از سوی طرفین عنوان گردید و در نهایت مقرر شد صاحبان املاک بعد ار فرجه­ای برای مشورت با سایر زمین­داران و وراث و اخذ تصمیم نهایی، جلسه ای روز شنبه مورخ 97/3/5 با حضور همین افراد برای اتخاذ تصمیم نهایی مجددا گرد هم آیند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97