آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

 

آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

در اجرای ماده 71 قانون شهرداری ها صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه دوم سال 1396 برای استحضار مردم شریف میانه منتشر می شود

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی