آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

 

آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

در اجرای ماده 71 قانون شهرداری ها صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه دوم سال 1396 برای استحضار مردم شریف میانه منتشر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97