توضیح در مورد سوالات مطرح شده در خصوص جرایم ماده صد

توضیح در مورد سوالات مطرح شده در خصوص جرایم ماده صد

درراستای انجام وظایف قانونی و تنویر افکار عمومی به استحضار می­رساند این شهرداری هر ساله طبق قانون اقدام به تهیه تعرفه عوارض محلی و پیشنهاد به شورای شهر می­نماید، که این تعرفه پس از بررسیهای بیشتر در شورای شهر و حذف یا اضافه شدن برخی موارد دیگر مورد تصویب قرار میگیرد، پس از تایید فرمانداری محترم به منزله قانون و برای شهرداری لازم الاجرا می­باشد، لذا در طی مراحل تعرفه عوارض محلی، قانون در نظر بوده و به طور کامل رعایت میگردد و در آرای متعدد صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره­ دادنامه های 587/83 ، 48/85 ، 79/95 ، 242/95 و 786/96 دریافت عوارض علاوه بر جرایم کمسیونهای ماده صد مورد تایید قرار گرفته است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97