آگهی مزایده جایگاه های عرضه سوخت CNG شهرداری میانه

آگهی مزایده جایگاه های عرضه سوخت CNG شهرداری میانه

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

(جايگاه سي ان جي شماره 2 شهرداري)

شهرداري ميانه به استناد بند 4 صورتجلسه  شماره 11مورخه 29/6/96 شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 2 شهرداري واقع در کمربند ساحلی بمدت یکسال باقیمت پایه ماهیانه 478،000،000 ريال از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي  واجد شرایط (مورد تائيد شركت نفت) اقدام نماید.

شركتهاي واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی (13 آبان 1396) به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری میانه در هریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

                                                                نصیری -شهردارميانه

برای دریافت شرایط مزایده روی گزینه های زیر کلیلک کنید

(شرایط مزایده جايگاه سي ان جي شماره 2 شهرداري)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97