آگهی مزایده مرحله اول ترمینال مسافربری شهرداری میانه

آگهی مزایده مرحله اول  (نوبت اول و دوم)

ترمینال مسافربری شهرداری میانه

فایل PDF

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی