اخبار شهرداری

مراسم گرامیداشت روز ارتش در شهرمیانه با حضور سرپرست محترم [ ... ]

قهرمان مدال آور جهانی با پیشواز سرپرست شهرداری و سایر مسئولین [ ... ]

دیدار و هم فکری شورای دانش آموزی  و مدیر مدرسه آزادگان با [ ... ]

نوسازی ناوگان خدمات شهری

درراستای بهبود ارائه خدمات به [ ... ]

 

آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

در [ ... ]

از بانوان شاغل اداره تجلیل شد

به میمنت سال روز تولد ام­ ابیها [ ... ]

گزیده ها

مشروح سخنرانی شهردار میانه پیش از خطبه های نماز جمعه دهم [ ... ]

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه به سازمان ارتقاء [ ... ]

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB