اخبار شهرداری

پروژه انتقال آبهای سطحی شهرک های بالا دست شهرعبوری از محوطه [ ... ]

پیکر شهید عبداللهی در دیار خود آرام گرفت

 

در پی رجعت غرور [ ... ]

                            ادامه عملیات بهسازی مسیر ورودی [ ... ]

                       برنامه های سازمان آتش نشانی میانه [ ... ]

                                            شهروند الماس [ ... ]

تجلیل و تکریم ایثارگرانشاغل شهرداری

بمناسبت هفته دفاع مقدس، [ ... ]

گزیده ها

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB