اخبار شهرداری

یک دستگاه خودروی حمل زباله به ناوگان موتوری خدمات شهری شهرداری [ ... ]

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه به سازمان ارتقاء [ ... ]

تلاش شبانه نیروهای شهرداری میانه برای مهار حریق زباله خانه [ ... ]

تملک و آزادسازی قسمتی از مسیر خیابان 45 متری ابوذر

با تملک [ ... ]

چاپ تصاویر چهره مداحان بر روی بنرهای هیئات مذهبی در ایام [ ... ]

ادامه آسفالت ریزی میدان دادگستری

کار آسفالت ریزی نیمه جنوبی [ ... ]

گزیده ها

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه به سازمان ارتقاء [ ... ]

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

تلویزیون شهری

مهندس غلامرضا رجیلی

سرپرست شهرداری میانه

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB