اخبار شهرداری

از بانوان شاغل اداره تجلیل شد

به میمنت سال روز تولد ام­ ابیها [ ... ]

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول مجتمع گردشگری

شهرداري [ ... ]

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول ماشین آلات

شهرداری [ ... ]

مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول   بازارهفتگي

- قيمت پايه [ ... ]

                                آگهی مزایده مرحله دوم مغازه واقع [ ... ]

تاریخ پر افتخار ایران اسلامی مفتخر به داشتن دانشمندان و [ ... ]

گزیده ها

مشروح سخنرانی شهردار میانه پیش از خطبه های نماز جمعه دهم [ ... ]

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه به سازمان ارتقاء [ ... ]

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB