اخبار شهرداری

 فرماندار میانه: اقدامات شهرداری میانه چشمگیر است

 معاون [ ... ]

شهردار میانه در بازدید خبرنگاران از فعالیت های شهرداری: [ ... ]

 نتایج اولیه فراخوان طراحی المان میدان آزادی شهر میانه [ ... ]

مشروح سخنان شهردار میانه در خطبه های نماز جمعه 14 تیرماه 98

شهردار [ ... ]

 

شهردار میانه سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته

شهردار [ ... ]

 

جلسه داوری آثار رسیده به فراخوان طراحی المان میدان آزادی [ ... ]

گزیده ها

مشروح سخنان شهردار میانه در خطبه های نماز جمعه 14 تیرماه 98

شهردار [ ... ]

فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری میانه [ ... ]

 گزارش عملکرد مالی سال 1397شهرداری میانه

گزارش عملکرد [ ... ]

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

بیلان مالی سال 1397 شهرداری میانه

مشارکت و سرمایه گذاری

تعرفه عوارض محلی سال 98

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB