اخبار شهرداری

جلسه کارگروه پدافند غیر عامل در شهرداری میانه

 

 اولین [ ... ]

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری ميانه در [ ... ]

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در بیمارستان ها و کلنیک [ ... ]

در پی کار کارشناسی در شورای ترافیک شهرستان جهت تردد روان [ ... ]

در پی مشکل بوجود آمده در انتهای خیابان امام (ره) نرسیده به [ ... ]

آگهی مزایده  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر [ ... ]

گزیده ها

معرفی زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت برای کارآفرینان و [ ... ]

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB