اخبار شهرداری

آگهی مزایده جایگاه های عرضه سوخت CNG شهرداری میانه

آگهی [ ... ]

شهردارمیانه:

اراده جمعی بین دستگاه های قضایی، انتظامی و [ ... ]

تصاویر دومین روز اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر

طرح ضربتی رفع [ ... ]

با نصب ده شیر تعداد شیرهای هیدرانت شهر میانه به حد استاندارد [ ... ]

دیدار هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت ابوالفضل با شهردار

مدیرعامل [ ... ]

با حضور در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

شهردار میانه از خدمات [ ... ]

گزیده ها

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه به سازمان ارتقاء [ ... ]

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB