اخبار شهرداری

با حمایت شهرداری میانه نمایش اوزلم در تبریز به روی صحنه می [ ... ]

عیادت شهردار از کارگر مصدوم فضای سبز

شهردار میانه از کارگر [ ... ]

تکذیب شایعه مارگزیدگی در شهربازی میانه

مدیر شهربازی پارک [ ... ]

خط کشی معابر شهری میانه

خط کشی معابر اصلی شهر میانه آغاز [ ... ]

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

آگهی مزایده مرحله اول  (نوبت اول و دوم)

ترمینال مسافربری [ ... ]

گزیده ها

اجرای آسفالت 5 معبر اصلی از آغاز سال جاری

پنج معبر اصلی شهر [ ... ]

انتشار گزارش عملکرد مالی یکساله شهرداری میانه در سال 1395

گزارش [ ... ]

تلویزیون شهری

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB